[Vent] Raidtor

Deck Information
Deck Type: Non-Meta Decks
Deck Master: Raidraptor - Revolution Falcon
TCG/OCG: Custom banlist
Submission Date: April 9th 2019
Author: lauqerm
YGOPRODeck File Download

[Brief note for Vietnamese player]

Nói về các lỗi thường gặp, synergy và nguyên nhân sử dụng lính đánh thuê trong deck.

Lỗi thường gặp

 • Call và Fuzzy Lanius đều cấm special summon monster khác Raidraptor trong toàn bộ turn mà ta dùng eff của nó (retroactive-check), không phải là sau khi ta dùng eff của nó (forward-check), vậy nên hãy cẩn thận trong việc tính toán đặc biệt là khi đánh tag. Ví dụ: Felgrand Divine Dragon được summon từ GY trong turn mình nhờ vào Arkbrave Dragon, nếu việc đó diễn ra nghĩa là trong turn này ta không thể dùng eff của Fuzzy Lanius hay activate Call nữa.
 • Raidraptor monster được summon bằng eff của Wise Strix không thể được dùng làm Link material.
 • RUM Astral Force cấm special summon monster ngoài trừ việc rank up bằng eff của nó trong toàn bộ turn mà ta lấy nó từ GY lên hand trong Draw Phase. Thông thường thì đừng bao giờ lấy Astral Force lên tay mà cứ để nó nằm im dưới GY.
 • Revolution Falcon không cần có Xyz material để activate eff hạ stat của đối phương về 0, không nên dùng eff của Booster Strix cho nó.
 • Arsenal Falcon phải có Xyz materialmột Raidraptor monster để có thể float.
 • Mimicry Lanius chỉ dùng được eff GY của nó trong turn mà nó được send xuống GY.

Synergy và lính đánh thuê

 • Với 3 Winged-beast từ Gofu, dùng 2 token để lên Wise Strix, body level 5 dùng làm mục tiêu cho Icarus.
 • Doom Double có thể ngay lập tức rank up một Force Strix lên thành Dingirisu với eff rất khó chịu: send thẳng một monster mà đối phương control xuống GY mà không qua target hay destroy. Eff bảo vệ của Dingirisu có thể chống lại Dark Hole hay các card/eff tương tự. Trong trường hợp hiếm hơn nếu đối phương bằng cách nào đó thắng được Revolution bằng battle thì Double Doom có thể đẩy rank lên thẳng Final Fortress.
 • Astram đẹp trai khoai to, ai cũng yêu Astram.
 • Zephyros có thể được summon thẳng từ deck thông qua Wise Strix hay Arsenal Falcon.
 • Rivalry of Warlord, Gozen Match và ZEXAL-u-no-Yugioh là card có nồng độ muối cao, khuyến khích trung hòa bằng nước.
Toggle Deck List
MonsterBlackwing - Gofu the Vague Shadow x2
Raidraptor - Booster Strix x2
Raidraptor - Fuzzy Lanius x3
Raidraptor - Mimicry Lanius x3
Raidraptor - Singing Lanius x2
Raidraptor - Tribute Lanius x3
Raidraptor - Vanishing Lanius x3
Raidraptor - Last Strix x2
Raidraptor - Pain Lanius x2
SpellsDark Hole x1
Harpie's Feather Duster x1
Pot of Avarice x1
Raidraptor - Call x1
Rank-Up-Magic Astral Force x1
Rank-Up-Magic Raid Force x2
Rank-Up-Magic Skip Force x2
Rank-Up-Magic Soul Shave Force x1
Raidraptor - Nest x2
Rank-Up-Magic Doom Double Force x1
TrapsIcarus Attack x3
Raptor's Gust x2
ExtraRaidraptor - Final Fortress Falcon x1
Raidraptor - Ultimate Falcon x1
Dingirsu, Orcust of Sheol x1
Raidraptor - Arsenal Falcon x1
Raidraptor - Revolution Falcon x1
Raidraptor - Revolution Falcon - Airraid x1
Raidraptor - Stranger Falcon x1
Ice Beast Zerofyne x1
Raidraptor - Force Strix x3
Knightmare Phoenix x1
Mekk-Knight Crusadia Astram x1
Raidraptor - Wise Strix x2
SideBlackwing - Zephyros the Elite x1
D/D/D Duo-Dawn King Kali Yuga x1
Number 39: Utopia x1
Number S39: Utopia Prime x1
Raidraptor - Blade Burner Falcon x1
Raidraptor - Rise Falcon x1
Number S0: Utopic ZEXAL x1
Monster Reborn x1
Swallow's Nest x3
Gozen Match x2
Rivalry of Warlords x2
Id
Avatar
Latest posts by lauqerm (see all)
1

To post a comment, please login or register a new account.