sky striker

Deck Information
Deck Type: Non-Meta Decks
Deck Master: Sky Striker Ace - Raye
TCG/OCG: TCG
Submission Date: August 8th 2020
Author: josidaken1
YGOPRODeck File Download
High Quality Decks

Viết chiến lược bộ bài của bạn ở đây ...

Quái vật:
Nibiru, Nguyên sinh x2
Darkest Diabolos, Lord of the Lair x2
Fantastical Dragon Phantazmay x1
Sky Striker Ace - Raye x3
Sky Striker Ace - Roze x3
Ghost Ogre & Snow Rabbit x3
Effect Veiler x2

Phép thuật:
Sky Striker Mecha Modules - Multirole x1
Mystic Mine x1
Sky Striker Airpace - Area Zero x3
Foolish chôn cất x1
Metalfoes Fusion x1
Pot of Avarice x2
Tăng cường quân đội x1
Sky Striker Maneuver - Afterburners! x2
Sky Striker Cơ động - Sóng gây nhiễu! x1
Sky Striker Cơ động - Vector Blast x1
Sky Striker Mecharmory - Hercules Base x1
Triple Tactics Talent x1
Sky Striker Mecha - Eagle Booster x1
Sky Striker Mecha - Hornet Drones x1
Sky Striker Mecha - Shark Cannon x2
Sky Striker Mecha - Widow Anchor x2

Bẫy:
Đồng đều x2

Bổ sung:
Accesscode Talker x1
Transcode Talker x1
Sky Striker Ace - Hayate x2
Sky Striker Ace - Kagari x3
Sky Striker Ace - Kaina x1
Sky Striker Ace - Shizuku x2
Sky Striker Ace - Zeke x2
Linkuriboh x1
Relinquished Anima x1
Borrelsword Dragon x1

Phụ:
Nibiru, Nguyên thủy x1
Hắc ám nhất, Chúa tể hang ổ x1
Rồng
huyền ảo Phantazmay x2 Át chủ lực trời - Kaina x1
Át chủ lực tấn công trời - Shizuku x1 Bình thiên
lôi x1 Võ sĩ
đạo bầu trời Cơ động - Hậu quả! x1
Tài ba chiến thuật x1
Khớp đồng đều x1

Toggle Deck List
MonsterNibiru, the Primal Being x2
Darkest Diabolos, Lord of the Lair x2
Fantastical Dragon Phantazmay x1
Sky Striker Ace - Raye x3
Sky Striker Ace - Roze x3
Ghost Ogre & Snow Rabbit x3
Effect Veiler x2
SpellsSky Striker Mecha Modules - Multirole x1
Mystic Mine x1
Sky Striker Airspace - Area Zero x3
Foolish Burial Goods x1
Metalfoes Fusion x1
Pot of Avarice x2
Reinforcement of the Army x1
Sky Striker Maneuver - Afterburners! x2
Sky Striker Maneuver - Jamming Waves! x1
Sky Striker Maneuver - Vector Blast x1
Sky Striker Mecharmory - Hercules Base x1
Triple Tactics Talent x1
Sky Striker Mecha - Eagle Booster x1
Sky Striker Mecha - Hornet Drones x1
Sky Striker Mecha - Shark Cannon x2
Sky Striker Mecha - Widow Anchor x2
TrapsEvenly Matched x2
ExtraAccesscode Talker x1
Transcode Talker x1
Sky Striker Ace - Hayate x2
Sky Striker Ace - Kagari x3
Sky Striker Ace - Kaina x1
Sky Striker Ace - Shizuku x2
Sky Striker Ace - Zeke x2
Linkuriboh x1
Relinquished Anima x1
Borrelsword Dragon x1
SideNibiru, the Primal Being x1
Darkest Diabolos, Lord of the Lair x1
Fantastical Dragon Phantazmay x2
Sky Striker Ace - Kaina x1
Sky Striker Ace - Shizuku x1
Pot of Avarice x1
Sky Striker Maneuver - Afterburners! x1
Triple Tactics Talent x1
Evenly Matched x1
Id
Avatar
Latest posts by josidaken1 (see all)
1

To post a comment, please login or register a new account.