Popular Endymion Magistus Yu-Gi-Oh! Decks

The latest Endymion Magistus type Yu-Gi-Oh! decks uploaded to ygoprodeck.com.

View All Endymion Magistus Decks

Non-Meta Decks
$46.69
360 480
Magistus The new mediocre spellcaster lore archetype coming in Genesis Impact.
BorgarTimeYGO
- 3 years ago
7,146 0
Non-Meta Decks
$56.15
600 570
Endymion Magician ft. Codebreaker Endymion Magician Pendulum
Strif
- 3 years ago
6,441 1