YCS Sydney 2023-01-08 - Australia - 751 Duelists - Tier 3

Results and decklists from the YCS Sydney Yu-Gi-Oh! tournament.

Placement Player Archetypes Deck Price
Winner πŸ‡¨πŸ‡¦ Jesse Kotton $400.00 Runner-Up πŸ‡¦πŸ‡Ί Matt Raschella $366.00 Top 4 πŸ‡¦πŸ‡Ί Joshua Hole πŸ‡¦πŸ‡Ί Isaac Lim $649.00 Top 8 πŸ‡³πŸ‡± Raphael Neven $379.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Harrison Jeffrey $433.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Ashoka Garin Michaud $364.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Max Winters $427.00 Top 16 πŸ‡¦πŸ‡Ί Joshua Ng $400.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί River Marshall πŸ‡¦πŸ‡Ί Poe Jiang $378.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Lincoln Johnston πŸ‡¦πŸ‡Ί Brian Hua $378.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Brayden Meaker πŸ‡¦πŸ‡Ί Dino Spasovski $478.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Simon Leech Top 32 πŸ‡¦πŸ‡Ί Bohdan Temnyk $379.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί John Kim πŸ‡¦πŸ‡Ί Nicholas Mulianto πŸ‡¦πŸ‡Ί Joshua Vine πŸ‡¦πŸ‡Ί Luke Arcella $449.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Destyn Weir $613.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Alex Pataclang πŸ‡¦πŸ‡Ί Julian Zincone πŸ‡¦πŸ‡Ί Long Nguyen πŸ‡¦πŸ‡Ί Ryan Nelson $703.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Liam Debono $660.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Jack Hargreaves $609.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Elton Zhang $630.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Rhys Cunningham $259.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί Glen Azize $354.00 πŸ‡¦πŸ‡Ί William Lam $293.00