Yuto & Yuya Deck

Deck Information
Deck Type: Meta Decks
Deck Master: Dark Rebellion Xyz Dragon
TCG/OCG: TCG
Submission Date: May 4th 2019
Author: Winship12345
YGOPRODeck File Download

 

Phantom hiệp sĩ là một cỗ bài xyz mạnh mẽ (thẻ Dark Rebellion Xyz Dragon) với lối chơi rất thú vị, vì vậy bạn có thể thử nghiệm bộ bài này qua các màn hình rất dễ dàng. Cùng với đó là bộ bài Yuya vì tôi muốn bạn có Pendulum và Xyz bắt mắt. Hãy cố gắng phát huy tất cả những gì Deck này mang lại. cảm ơn đã xem

Toggle Deck List
SpellsMystical Space Typhoon x1
Odd-Eyes Fusion x2
Spiral Flame Strike x1
MonsterOafdragon Magician x2
Odd-Eyes Pendulum Dragon x2
Timegazer Magician x2
The Phantom Knights of Silent Boots x2
The Phantom Knights of Fragile Armor x3
The Phantom Knights of Ragged Gloves x2
Mystic Tomato x3
Nobledragon Magician x2
The Phantom Knights of Ancient Cloak x2
Odd-Eyes Phantom Dragon x2
Stargazer Magician x2
The Phantom Knights of Cloven Helm x2
TrapsPhantom Knights' Fog Blade x2
Mirror Force x2
Phantom Knights' Sword x2
The Phantom Knights of Shadow Veil x2
Phantom Knights' Wing x2
ExtraRune-Eyes Pendulum Dragon x1
Dark Rebellion Xyz Dragon x2
Supreme King Dragon Dark Rebellion x1
Odd-Eyes Rebellion Dragon x1
Odd-Eyes Vortex Dragon x1
The Phantom Knights of Break Sword x1
Odd-Eyes Raging Dragon x1
SideRadiant Mirror Force x1
Id#created by YgoDeck x1

Latest posts by Winship12345 (see all)

1

To post a comment, please login or register a new account.

YGOPRODeck

539 User(s) Online Join Server
More in Decks, Meta Decks
Zombie Control 3.0 ( Meta )

Best Zombie Deck Around ( My Opinion )

Close